European Festivals

Pro koho je výzva určena?

Podpora je určena pro audiovizuální festivaly hraných, dokumentárních, animovaných a krátkých filmů.

Za jakých podmínek?

 • 50 % programu festivalu musí být věnováno evropským zahraničním filmům a audiovizuálním dílům (pocházejícím z členských zemí MEDIA)
 • tato díla musejí zastupovat alespoň 15 různých členských zemí MEDIA
 • festival musel mít alespoň 3 ročníky, které se konaly do 31. prosince 2022

Jaká je výše finanční podpory?

 • paušální částka závisející na počtu evropských filmů v programu festivalu
 • 27 000 – 75 000 EUR za rok, v případě festivalu krátkých filmů 19 000 – 33 000 EUR za rok
 • financování je na 2 roky (2 ročníky festivalu)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • dopad na diváky (počet diváků, aktivity zaměřené na filmovou výchovu, práce s publikem, využívání sociálních sítí)
 • evropská dimenze programu a strategie festivalu k zviditelnění evropských filmů
 • kulturní a geografická rozmanitost
 • spolupráce a partnerství s jinými festivaly v zahraničí
 • účast profesionálů
 • vliv na propagaci a distribuci evropských audiovizuálních děl (komerční nebo alternativní distribuce)
 • kvalita a zkušenosti organizačního týmu
 • strategie k zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.