European Film Distribution

Pro koho je výzva určena?

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech a/nebo online. Na základě vstupenek prodaných v předchozím období je vypočítán potenciální fond, který může být následně reinvestován do koprodukce, minimálních garancí a distribuce a propagace nových zahraničních evropských filmů. Žádost o podporu může podat distributor sídlící v zemích MEDIA a většinově vlastněný občany těchto zemí.

Jaké filmy mohou být podpořeny?

Filmy, které lze využít pro generování potenciálního fondu a pro reinvestice, musejí splňovat následující podmínky:

 • hrané, dokumentární nebo animované filmy delší než 60 min.
 • evropské filmy (na výrobě filmu se musí významnou měrou podílet společnosti a profesionálové ze zemí MEDIA)
 • film nesmí být vyroben dříve než v roce 2015

Za jakých podmínek?

 • žadatel předloží výkaz prodaných vstupenek na zahraniční evropské filmy distribuované v letech 2020 a 2021; výkaz musí být potvrzen určenou národní institucí (pro ČR je to Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury ČR) 
 • na základě výkazu je distributorovi přidělena 1. část podpory (potenciálního fondu)
 • 2. část potenciálního fondu tvoří částka vygenerovaná z 50 % průměru prodaných vstupenek za roky 2018 a 2019 (platí pouze pro vstupenky již deklarované a schválené ve výzvách EACEA/27/2018 a EACEA/22/2019, zahrnuje i vstupenky na britské filmy)

Na co lze využít potenciální fond?

 • koprodukce nových zahraničních evropských filmů
 • minimální garance na nové zahraniční evropské filmy
 • distribuce a propagace nových zahraničních evropských filmů
 • reinvestovat lze do max. 12 různých filmů
 • na koprodukci a minimální garance lze využít max. 75 % reinvestičního rozpočtu

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 70 % uznatelných nákladů
 • max. 1 000 000 EUR na projekt
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.