European Film Sales

Pro koho je výzva určena?

Podpora distribuce evropských filmů prostřednictvím sales agentů oprávněných producentem k prodeji filmu. Na základě předchozích výsledků je sales agentovi přidělen potenciální fond, který může být následně reinvestován do minimálních garancí a distribuce a propagace nových zahraničních evropských filmů. Žádost o podporu může podat sales agent sídlící v zemích MEDIA a většinově vlastněný občany těchto zemí.

Jaké filmy mohou být podpořeny?

Filmy, které lze využít pro generování potenciálního fondu a pro reinvestice, musejí splňovat následující podmínky:

 • hrané, dokumentární nebo animované filmy delší než 60 min.
 • evropské filmy (na výrobě filmu se musí významnou měrou podílet společnosti a profesionálové ze zemí MEDIA)
 • film nesmí být vyroben dříve než v roce 2020

Za jakých podmínek?

 • sales agent musí být smluvně oprávněn producentem k zastupování filmu v alespoň 10 zemích MEDIA
 • na základě předchozích výsledků je sales agentovi přidělen potenciální fond, který lze reinvestovat do nových zahraničních evropských filmů

Na co lze využít potenciální fond?

 • minimální garance/zálohy na akvizice mezinárodních práv na nové zahraniční evropské filmy
 • propagace a marketing zahraničních evropských filmů
 • reinvestovat lze do max. 5 různých filmů
 • na minimální garance lze využít max. 75 % reinvestičního rozpočtu

Jaká je výše finanční podpory?

 • 20 000 EUR, pokud sales agent v roce 2023 zakoupil práva ke 2 filmům a pokud 2 evropské filmy z jeho katalogu byly v roce 2023 distribuovány v 1 zahraničním teritoriu
 • další část podpory tvoří částka vypočítaná na základě výkazu prodaných vstupenek v roce 2023
 • max. 70 % uznatelných nákladů
 • max. 750 000 EUR na sales agenta

Jak žádost podat?

Výzva bude otevřena k podávání žádostí od 30. dubna 2024.

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.