European slate development

Pro koho je výzva určena?

Podpora producentské a scenáristické přípravy souboru 3 – 5 audiovizuálních děl je určena evropským nezávislým produkčním společnostem, které mají zkušenosti na mezinárodní úrovni a finanční kapacitu vyvíjet několik projektů současně.

K souboru projektů je možné (nepovinně) přidat i jeden krátký film (podpora začínajícího talentu).​

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Projekty – podpora vývoje

pro kina

 • hrané, animované a tvůrčí dokumentární filmy delší než 60 min

pro televizi nebo digitální platformy

 • hrané filmy delší než 90 min
 • tvůrčí dokumentární filmy delší než 50 min
 • animované filmy delší než 24 min
 • jednotlivé filmy i seriály
 • minimální délka neplatí pro projekty nabízející uživatelskou zkušenost v nelineárním formátu (např. virtuální realita)

Krátký film – podpora výroby (nepovinná součást souboru projektů)

 • hraný, animovaný nebo tvůrčí dokumentární film nebo seriál s max. délkou 20 minut
 • podpora začínajícího talentu – režisér, který již získal profesionální zkušenosti (např. studentské nebo samofinancované filmy), ale ještě nerežíroval dílo, které by bylo uznatelné pro podporu vývoje ve slate

Program nepodporuje záznamy, reportáže, publicistické a zpravodajské pořady a magazíny, reality show nebo vzdělávací, výukové a instruktážní programy, studentské a absolventské filmy.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

Společnost

 • nezávislá – TV nesmí vlastnit více než 25% podíl ve společnosti
 • hlavní předmět činnosti – výroba audiovizuálních děl
 • registrována v jedné z členských zemí programu MEDIA a vlastněna občany těchto zemí
 • o podporu může žádat právnická i fyzická osoba (OSVČ), nemohou o ni žádat jednotlivci

Referenční dílo

 • společnost musí prokázat, že od roku 2017 produkovala 2 díla, která byla komerčně šířena před datem uzávěrky v alespoň 3 zahraničních teritoriích (kino, televize nebo digitální platformy; uvedení na festivalech není považováno za komerční distribuci)
 • v úvahu se berou pouze díla, na nichž se společnost podílela jako jediný producent nebo hlavní koproducent, nebo u kterých je ředitel nebo společník žadatelské společnosti uveden v titulcích jako producent nebo delegovaný producent
 • předchozí díla mohou být hrané, animované a kreativní dokumentární filmy nebo seriály s min. délkou 24 min (u seriálů délka všech epizod dohromady),
 • minimální délka neplatí pro projekty nabízející uživatelskou zkušenost v nelineárním formátu (např. virtuální realita)
 • pokud dílo(a) uvedené(á) v žádosti není uznatelné (nesplňuje dané podmínky), nebude uznatelná celá žádost (i kdyby společnost byla schopná dokázat, že produkovala jiné uznatelné dílo)

Vlastnictví práv

 • společnost musí doložit, že přímo nebo prostřednictvím opce vlastní většinu práv ke každému projektu ze souboru
 • v případě adaptace musí společnost doložit i práva k adaptaci

Hlavní natáčení projektů ve vývoji smí začít až 10 měsíců od data uzávěrky, hlavní natáčení krátkého filmu nesmí začít před datem uzávěrky.

Jaká je výše finanční podpory?

 • fixní částky v závislosti na žánru a rozpočtu projektu
 • 90 – 510 000 EUR na celý soubor projektů
 • animace: film 55 000 EUR, seriál 60 000 EUR
 • kreativní dokumenty: film 30 000 EUR, seriál 35 000 EUR
 • hrané filmy: 45 000 EUR (rozpočet do 5 mil. EUR), 60 000 EUR (rozpočet nad 5 mil. EUR)
 • hrané seriály: 55 000 EUR (rozpočet do 5 mil. EUR), 75 000 EUR (rozpočet mezi 5 a 20 mil. EUR), 100 000 EUR (rozpočet nad 20 mil. EUR)
 • krátký film (nepovinná součást souboru): 10 000 EUR

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance a přidaná hodnota souboru vzhledem k cílům výzvy (zlepšení postavení společnosti na mezinárodním trhu, schopnost inovace, strategie k zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze)
 • kvalita děl v souboru a potenciál jejich mezinárodní distribuce
 • kvalita strategií vývoje a financování
 • kvalita marketingové a distribuční strategie

Jak žádost podat?

Nově je možné žádat na vývoj ve více výzvách v jednom roce. Podmínkou je, že stejný projekt nesmí figurovat ve více žádostech.

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.