European VOD networks and operators

Pro koho je výzva určena?

Podpora VOD platforem sídlících v členských zemích MEDIA a nabízejících evropský obsah, s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a zlepšit přístupnost a viditelnost evropských audiovizuálních děl pro evropské i mezinárodní publikum.

Za jakých podmínek?

Žadatel:

 • konsorcium min. 3 VOD platforem pocházejících z min. 2 různých členských zemí MEDIA
 • VOD platforma nabízející své služby v min. 2 členských zemích MEDIA

Za jakých podmínek?

 • minimální evropská dimenze – katalog musí obsahovat min. 1 000 audiovizuálních děl
 • katalog musí obsahovat alespoň 30 % děl z členských zemí MEDIA (evropská audiovizuální díla)
 • audiovizuální díla musí pocházet nejméně z 5 členských zemí MEDIA a zastupovat minimálně 5 různých úředních jazyků EU

Definice evropských audiovizuálních děl:

 • jejich majoritním producentem je společnost/společnosti sídlící v členských zemích MEDIA

Na jaké aktivity je podpora určena?

 • vytváření a propagace atraktivní přeshraniční nabídky evropského obsahu
 • zlepšení přístupnosti a viditelnosti evropských audiovizuálních děl
 • inovativní digitální strategie propagace a marketingu
 • porozumění chování konzumentů a získávání nových diváků
 • výměna zkušeností a dobré praxe
 • sdílení nákladů na technologický rozvoj, kurátorskou činnost, kolektivní inteligenci, získávání autorských práv ad.

Jaká je výše finanční podpory?

 • 60 % uznatelných nákladů
 • délka projektu je 2-3 roky (24 – 36 měsíců)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu vzhledem k cílům výzvy
 • přínos pro dostupnost, viditelnost a potenciální publikum evropských audiovizuálních děl
 • přidaná hodnota projektu vzhledem k dosavadní pozici a aktivitám zapojených VOD platforem
 • objem, zaměření a evropská dimenze katalogu
 • přiměřenost metodologie, kvalita a inovativnost propagace a marketingu, uskutečnitelnost a finanční efektivita
 • rozdělení rolí v organizačním týmu, rozsah partnerství, míra výměny znalostí mezi partnery
 • metodologie sdílení výsledků a dobré praxe
 • strategie pro udržitelnost
 • strategie pro zajištění vyváženosti a inkluze

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.