Evropské sítě kulturních a kreativních organizací 2021

Pro koho je výzva určena?

Cílem podpory evropských sítí kulturních a kreativních organizací je posílit schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví (KKO) čelit společným výzvám, rozvíjet talenty, inovovat a vytvářet podmínky pro růst a tvorbu pracovních míst.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Výzva podpoří projekty realizované vysoce respektovanými sítěmi evropských kulturních organizací působícími na nadnárodní úrovni a pokrývajícími širokou škálu účastnických zemí Kreativní Evropy. Sítě musí mít společné poslání, pravidla řízení a práva a povinnosti členů, které jsou formálně specifikovány v příslušných dokumentech a odsouhlaseny členy sítě. Sítě by se měly skládat z koordinačního subjektu a jednotlivých členů.

Pro lepší představu, pro jaké typy organizací je výzva určena, se můžete podívat na brožuru, kterou vydala v roce 2018 Evropská komise a v níž představuje téměř tři desítky evropských sítí podporovaných Kreativní Evropou. Tyto sítě jsou rovněž zdrojem informací, příkladů z praxe, inspirace, nabídek k partnerství ve vašem oboru.  ​

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Podrobnosti najdete zde  

Více informací o této i dalších aktuálních výzvách se dozvíte na Semináři k novým výzvám 2021. Záznam ze semináře spolu s prezentací a Q&A najdete zde.

Doporučujeme i zhlédnutí záznamu Info Day: Online-Session: Creative Europe – Culture, který najdete tady.

Výsledky výzvy

Seznam všech podpořených sítí najdete na webu FTOP přímo u výzvy a ve vyhledávači podpořených projektů (do kolonky „topic“ uveďte číslo výzvy CREA-CULT-2021-NET), a také na stránkách Evropské komise.

Z celkového počtu 59 zaslaných žádostí jich bylo podpořeno 36. Za ČR nebyla podána žádná žádost.

Mezi členy jednotlivých sítí však figuruje celá řada českých organizací, například: Asociace muzeí a galerií ČR (Network of European Museum Organisations, NEMO), Tanec Praha (European Dancehouse Network, EDN), dvanáct členů European Route of Industrial Heritage (ERIH), Česká centra (EUNIC), Svaz českých knihkupců a nakladatelů (Resilience, Innovation and Sustainability for the Enhancement of Bookselling, RISE Bookselling) či šest členů Trans Europe Halles (Network Project – Strengthening European Grassroots Cultural Centres in Repurposed Buildings, TNP).

Další informace o výsledcích najdete v novince.