Evropské sítě kulturních a kreativních organizací 2024

Pro koho je výzva určena?

Cílem podpory evropských sítí kulturních a kreativních organizací je posílit kapacity evropských kulturních a kreativních odvětví (KKO) čelit společným výzvám, rozvíjet talenty, inovovat a vytvářet podmínky pro růst a tvorbu pracovních míst.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Výzva podpoří projekty realizované vysoce respektovanými sítěmi evropských kulturních organizací působícími na nadnárodní úrovni a pokrývajícími širokou škálu účastnických zemí Kreativní Evropy. Sítě musí mít společné poslání, pravidla řízení a práva a povinnosti členů, které jsou formálně specifikovány v příslušných dokumentech a odsouhlaseny členy sítě. Sítě by se měly skládat z koordinačního subjektu a jednotlivých členů.

Pro lepší představu, pro jaké typy organizací je výzva určena, se můžete podívat na přehled všech 37 evropských sítí, jež Kreativní Evropa podpořila. Tyto sítě jsou rovněž zdrojem informací, příkladů z praxe, inspirace, nabídek k partnerství ve vašem oboru.  ​

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Dokument k výzvě najdete zde.   

Více informací o této i dalších aktuálních výzvách se dozvíte na Semináři k novým výzvám 2024

Výsledky výzvy

Do výzvy bylo předloženo 98 žádostí.

Komunikace výsledků se očekává v září 2024.