Films on the Move

Pro koho je výzva určena?

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech a/nebo online. Žádost o podporu může předložit evropský sales agent koordinující seskupení alespoň 7 evropských distributorů.​

Jaké projekty mohou být podpořeny?

 • hrané, dokumentární nebo animované filmy delší než 60 min.
 • evropské filmy (na výrobě filmu se musí významnou měrou podílet společnosti a profesionálové ze zemí MEDIA)
 • film nesmí být vyroben dříve než v roce 2020
 • výrobní rozpočet filmu musí být nižší než 15 mil. EUR

Za jakých podmínek?

 • žadatelem musí být evropský sales agent, koordinující seskupení alespoň 7 distributorů z různých členských zemí MEDIA
 • mezi distributory musí min. 2 ze zemí s nižší AV kapacitou (skupina A: Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Řecko, skupina B: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Severní Makedonie, Srbsko, Slovensko a Slovinsko)
 • sales agent musí být oprávněn prodávat film do min. 15 členských zemí MEDIA
 • filmy musejí mít distribuční premiéru v období 1.10.2021 – 1.4.2023 (nebo 10 týdnů po podání žádosti)

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 90% uznatelných nákladů (sales agent)
 • max. 70% nákladů na P&A (jednotliví distributoři)
 • max. částky pro jednotlivé distributory: 150 000 EUR (FR, IT, ES, DE); 60 000 EUR (AT, BE, PL, NL); 30 000 EUR (CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE); 10 000 EUR (ostatní teritoria)

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.