Hub pro evropské dědictví – European Heritage Hub

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu/EACEA zveřejnila novou výzvu zaměřenou na evropské kulturní dědictví. Zadání vyzývá k předkládání návrhů projektů na téma Hub pro evropské kulturní dědictví / European Heritage Hub.

Hub může být ustaven buď samostatným subjektem nebo konsorciem alespoň dvou organizací. Žadatel by měl mít speciální
odborné znalosti a zkušenosti v oblasti kulturního dědictví.

Výzva byla zveřejněna ve schématu tzv. pilotního projektu (PPPA Pilot Projects and Preparatory Actions). Tyto pilotní projekty a přípravné akce připravují cestu novým iniciativám, které se posléze mohou proměnit ve stálé programy financování EU. Pilotní projekt je iniciativou experimentálního charakteru, který má otestovat proveditelnost akce a její užitečnost, a netrvá déle než dva roky.

zdroj: Hub pro evropské dědictví | Portál Horizont Evropa

Jaké jsou cíle výzvy?

Kulturní dědictví ve své rozmanitosti přináší evropským občanům mnoho hodnot. Proto byl mj. stanoven Evropský rok kulturního dědictví, který proběhl v roce 2018. Do účasti na Evropském roku kulturního dědictví bylo zapojeno mnoho veřejných i soukromých aktérů na různých úrovních a napříč celou Evropou i přidruženými zeměmi. Ukázal se tak potenciál kulturního dědictví a jeho role při zapojování občanů do společných evropských projektů. Na základě poznatků z průběhu tohoto roku se pak Evropská rada rozhodla pokračovat ve svém přístupu, vyzdvihla důležitost ochrany kulturního dědictví a navrhla vůbec první Evropský akční rámec pro kulturní dědictví/European Framework for Action on Cultural Heritage. Posláním akčního plánu bylo navázat na úspěch Evropského roku pro kulturní dědictví, zajistit jeho přesah a trvalý dopad, a uvádět do praxe integrovaný a participativní přístup ke kulturnímu dědictví.

Na Evropský rok kulturního dědictví a Evropský rámec akcí pro kulturní dědictví má v tuto chvíli navázat další aktivita, a tou má být ustavení Hubu pro evropské dědictví – European Heritage Hub.

  • Má fungovat jako samostatná podpůrná a znalostní platforma, která by sdružovala účastníky zabývající se kulturním dědictvím, a to na evropských, národních a především regionálních úrovních.
  • Hub pro kulturní dědictví má dále přispívat ke zvýšení povědomí občanů (zvlášť mladé generace) o evropském kulturním dědictví, a to během i následně po aktuálně probíhajícím Evropském roce mládeže 2022.

zdroj: Hub pro evropské dědictví | Portál Horizont Evropa

Jaké náležitosti je třeba splnit?

Žadatelé musí mít stabilní a dostatečné finanční zdroje pro úspěšnou realizaci projektu. Organizace, které se účastní více projektů, musí mít dostatečnou kapacitu pro realizaci všech těchto projektů.

Žadatelé musí mít know-how, kvalifikaci a zdroje, aby mohli úspěšně realizovat projekty (včetně dostatečných zkušeností v projektech srovnatelné velikosti a povahy).

Jak podat žádost?

Žádost se podává online na portále Funding & Tender Opportunities v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné ji podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Při podávání žádosti je třeba projít dvěma kroky:

  • Vytvořit si uživatelský účet a zaregistrovat vaši společnost. Tím získáte číslo PIC (Participant Identification Code). Pokud již číslo PIC máte, zůstává i nadále v platnosti.​
  • Podat žádost a vyplnit postupně všechny čtyři části: část A (administrativní informace), část B (samotný obsah žádosti, nahrává se prostřednictvím formuláře), část C (doplňující informace) a přílohy (ve formátu PDF).

Po podání žádosti obdržíte potvrzující e-mail.

Máte-li dotaz k podávání žádosti, můžete využít online manuál nebo portál FAQ.

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.