i-Portunus Architektura

Pro koho je výzva určena?

Program i-Portunus, projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků financovaný z programu Evropské unie Kreativní Evropa, pokračuje i v následujícím roce. Podpora je určena pro architekty a kulturní profesionály působící v oblasti architektury. Přihlásit se může jednotlivec nebo skupina až pěti lidí.

Jaké podmínky musí žadatel splnit?

Finance jsou určeny na (částečné) uhrazení nákladů spojených s cestou (doprava, ubytování ad.) do jedné či několika zemí účastnících se programu Evropské unie Kreativní Evropa. O podporu může žádat jedna až pět osob starších 18 let za účelem mezinárodní spolupráce, profesního rozvoje nebo účasti v rezidentním programu.

Základní informace:

  • Období: 16. července až 30. listopadu 2021 (dle vývoje pandemie covid-19)
  • Délka: 7 až 60 dní (vcelku, rozděleně)
  • Grant: max. 2 650 eur / jednotlivec
  • Datum uzávěrky: 14. března 2021 v 18 hod. CET

Jak žádost podat?

Více informací a formulář žádosti najdete zde.

V únoru na téma programu i-Portunus proběhl webinář, jehož záznam najdete zde. Doporučujeme prostudovat i prezentaci a zápis doplněný o Q&A.

Program i-Portunus zároveň pořádá i sérií akcí i-Portunus Market Square. Pro více informací doporučujeme shlédnout i záznam Info Session.

Kontaktní osoba: Magdalena Müllerová, T 224 809 118, E