Innovative Support Scheme For A Sustainable Music Ecosystem

Pro koho je výzva určena?

Evropský hudební sektor patří mezi kulturní oblasti, které byly nejvíce zasažené koronavirovou krizí. Pro okamžitou pomoc byla spuštěna nouzová řešení, nová výzva Kreativní Evropy se ale soustředí na dlouhodobou obnovu sektoru, a to udržitelným způsobem reagujícím na nové trendy. Výzva patří pod iniciativu Music Moves Europe a podpořit má zelenou, digitální a pružnou obnovu evropského hudebního ekosystému.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Žadateli mohou být veřejné nebo soukromé organizace (ziskové i neziskové), mezinárodní organizace nebo konsorcia tvořená alespoň dvěma členy.

Evropská komise vybere jedno konsorcium, které navrhne a bude řídit režim podpory rozdělující granty příjemcům z hudebního sektoru.

Jaká je výše finanční podpory?

  • Rozpočet pro tuto výzvu byl stanoven na 2,5 milionu eur.
  • Finanční příspěvek z EU nesmí přesáhnout 90 % celkových uznatelných nákladů.
  • Výsledky výzvy budou k dispozici do listopadu 2020, aby mohli příjemci čerpat finance co nejdříve (už v roce 2021).