Implementing Steps to Develop and Promote European Music Export

Pro koho je výzva určena?

Evropská komise vyhlásila novou výzvu v rámci své iniciativy Music Moves Europe na podporu vývozu a propagace evropské hudby na mezinárodní úrovni.

Hlavní charakteristiky výzvy:

  • analýza klíčových aspektů dopadu pandemie COVID-19 na vývoz evropské hudby v rámci Evropské unie a mimo ni
  • vývoj nových metod a nástrojů na podporu vývozu evropské hudby
  • ověřování nových strategií pro export evropské hudby v praxi (po skončení pandemie COVID-19)
  • zvyšování potenciálu profesionálů zapojených do exportu evropské hudby (organizátoři hudebních akcí, společnosti a organizace zabývající se distribucí a exportem, hudebníci), a to formou školení, mentoringu, vzájemného vzdělávání a výměny apod.

Žadateli mohou být fyzické osoby i subjekty s právní subjektivitou jednající samostatně nebo v mezinárodních partnerstvích.