Learning Labs Program

Pro koho je výzva určena?

Podpořený projekt Creative FLIP (Finance, Learning, Innovation and Intellectual Property Rights) vyhlašuje v rámci Evropského roku mládeže otevřenou výzvu pro organizace a struktury kulturního a kreativního sektoru, které mají zájem o projekty spolupráce se školami, seznamování studentů s kreativními profesemi a budování vazeb s místní komunitou.

V rámci této iniciativy budou studenti prostřednictvím projektu společné tvorby zkoumat tvůrčí a průřezové dovednosti a zároveň diskutovat a učit se o souvisejících tématech, jako je důležitost ochrany a respektování duševního vlastnictví a výtvorů.

Do Learning Labs Program bude vybráno 15 kreativních facilitátorů, kteří získají finanční a organizační podporu na realizaci svých projektů.

Jaké jsou cíle výzvy?

Program Learning Labs umožní studentům rozšířit jejich tvůrčí a průřezové dovednosti prostřednictvím práce na projektu a získat osobní zkušenost s různými typy práce v kulturním a kreativním odvětví. Cílem programu je vyzkoušet inovativní metody integrace těchto dovedností do vzdělávání.

Learning Labs Program si dále klade za cíl upozornit na význam duševního vlastnictví v kontextu tvůrčí práce a respektování duševního vlastnictví ostatních. Proč je třeba chránit výtvory a jaký je proces ochrany duševního vlastnictví?

V neposlední řadě program posílí meziodvětvovou spolupráci mezi kulturními a kreativními sektory a vzděláváním, podnítí dlouhodobou spolupráci ku prospěchu obou stran a využije existující synergie.

Spolupráce mezi každým kreativním facilitátorem a místní základní nebo střední školou bude zahrnovat sérii minimálně 10 workshopů (každý v délce více než 90 minut), které se skládají ze tří částí: my CAREER (představení konkrétní profese), my SCHOOL (práce studentů na projektu), my IDEA (workshop zaměřený na práva duševního vlastnictví).

Jaká je výše finanční podpory?

Výše finanční podpory je 7500 EUR. Tato částka slouží k realizaci 10 nebo více workshopů a bude vyplacena ve dvou splátkách na základě dohody o spolupráci mezi vybranými uchazeči a projektem Creative FLIP. Rozpočet by měl zahrnovat pracovní hodiny kreativních facilitátorů, vývoj a návrh výukových materiálů, výrobní náklady, náklady spojené s místem konání (úklid, elektřina, technické vybavení atd.), foto a video dokumentaci programu, občerstvení na závěrečnou prezentační akci a další relevantní náklady.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

Od kreativních facilitátorů se očekává, že:
  • povedou minimálně 10 workshopů po 90 minutách,
  • zúčastní se společných setkání sítě Learning Labs organizovaných projektem Creative FLIP,
  • zdokumentují svou vzdělávací laboratoř formou videí, fotografií a příspěvků na sociálních sítích,
  • ve spolupráci se školou uspořádají závěrečnou akci,
  • na začátku a na konci programu provedou se studenty krátký průzkum (šablona je k dispozici),
  • poskytnout účastníkům seznamy workshopů,
  • podat zprávu o svých výdajích/využití poskytnutého rozpočtu.

Žadatelem musí být zavedená organizace z kulturního nebo kreativního sektoru s právní subjektivitou, jako jsou kulturní centra, centra mládeže, divadla, sdružení, kreativní centra, maker spaces a další.

Jak žádost podat?

Zájemci musí vyplnit online přihlášku, ve které uvedou svůj nápad a motivaci pro projekt Learning Labs.

Podívejte se, jaké otázky obsahuje přihláška.

Kde najdu více informací?

Podrobné informace jsou dostupné na tomto odkazu.

Výsledky výzvy

Do výzvy se přihlásilo celkem 176 organizací. V polovině června vybrala porota pestrou skupinu 15 kreativních aktérů, kteří zastupují různá odvětví, jako jsou architektura, design a móda, výtvarné umění, scénická umění, média a tisk, audiovizuální oblast a kulturní dědictví a muzea. Projekty, na nichž spolupracují organizace kulturní a kreativní sféry se základními a středními školami, budou oficiálně zahájeny v září 2022 se začátkem nového školního roku a potrvají do května 2023.

Vybrané projektyZemě
MikserSrbsko
ΘΕΑΜΑ (THEAMA)Řecko
Fundación Maldita.esŠpanělsko
Lottozero textile laboratoriesItálie
Cine Clube de ViseuPortugalsko
Creative SparkIrsko
περίπατος (Peripatos)Řecko
AKKU (Association for Extended and Accessible Culture)Maďarsko
Independent Theater HungaryMaďarsko
CCER MAISPortugalsko
Kentimiz İzmir Derneği (CITY-IZ Association)Turecko
Culture Hub CroatiaChorvatsko
ArtkomasLitva
LibelopiaRumunsko
Las Espigadoras & AULAFILMŠpanělsko

Podrobnější informace najdete na tomto odkazu.