LINA – Learning, Interacting and Networking in Architecture

Pro koho je výzva určena?

Evropská platforma pro architekturu LINA (Learning, Interacting and Networking in Architecture) hledá inovativní projekty, které se zabývají udržitelnými a environmentálními výzvami v architektuře a mají ambice své nápady realizovat. Výzva je určena autorům jakýchkoliv projektů, společenských inovací, kritických postupů, výzkumů a spekulací, které se zabývají každodenními etickými a společenskými důsledky klimatické a environmentální krize.

Výzva je tedy určena architektům, krajinářským architektům, urbanistům, designérům, inženýrům, výzkumným pracovníkům, umělcům, kurátorům a dalším kreativním profesionálům na začátku jejich kariéry, kteří se chtějí aktivně podílet na vývoji, výzkumu, experimentování, publikování a dalších aktivitách přispívajících k udržitelnější výstavbě a designu našeho životního prostoru a prostředí vůbec.

Jaké jsou cíle výzvy?

LINA pomáhá řešit klimatickou a environmentální krizi. Podporuje projekty, které pomáhají realizovat evropskou Zelenou dohodu. LINA je aliance architektonických muzeí, univerzit, výzkumných sítí, nadací, trienále, bienále a dalších architektonických organizací.

Členové platformy realizují program LINA Architecture Programme. Účast na jejich akcích a aktivitách zviditelní váš projekt a pomůže vám ho vylepšit díky praktické práci s kvalifikovanými kurátory, výzkumníky, producenty, komunikátory, pedagogy a editory.

LINA pomůže vašim projektům prorazit v mezinárodní komunitě. Autoři vybraných projektů představí svou práci na konferenci platformy LINA v Lublani, která se koná 21. a 22. října 2022. Tam budete pozváni ke spolupráci se členy LINA, k účasti na jejich aktivitách a stanete se součástí LINA Architecture Programme 2022-23, který bude probíhat od 23. října 2022 do 31. května 2023.

Jaká je výše finanční podpory?

Platforma uhradí cestovní náklady v rámci Evropy a náklady na ubytování vybraných autorů, kteří budou pozváni na konferenci LINA v Lublani. Členové platformy uhradí cestovné v rámci Evropy, náklady na ubytování a poskytnou honoráře účastníkům, které pozvali k účasti na svých akcích.

Jak žádost podat?

Přečtěte si podrobnosti o výzvě a podejte svou žádost prostřednictvím tohoto odkazu přímo na stránkách platformy LINA.

Kde najdu více informací?

Více informací najdete na webových stránkách platformy.