Markets & networking

Pro koho je výzva určena?

Podpora pro filmové trhy, koprodukční fóra a další aktivity propagující evropská audiovizuální díla, určené primárně pro profesionály (B2B). O podporu mohou žádat soukromé společnosti, neziskové organizace, asociace, nadace a další organizace sídlící v členských zemích MEDIA.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Fyzické, online nebo hybridní trhy pro evropské audiovizuální profesionály (B2B)

  • akce zaměřené na evropské audiovizuální profesionály, které zvyšují viditelnost a prodej evropských audiovizuálních děl na mezinárodních trzích (např. koprodukční fóra, finanční iniciativy, trhy pro dokončená díla)

Aktivity propagující evropská díla (B2B)

  • propagační aktivity zaměřené na distribuci a oběh evropských audiovizuálních děl a networking evropských profesionálů v Evropě i mimo ni (organizace zastupující alespoň 15 členských zemí MEDIA)
  • propagační iniciativy a platformy, jež mají za cíl vytvořit inovativní způsoby a/nebo využít nové obchodní modely pro distribuci evropských audiovizuálních děl

Jaká je výše finanční podpory?

  • max. 60 % celkových uznatelných nákladů

Jaká jsou kritéria hodnocení?

  • evropská/mezinárodní dimenze projektu, relevance vzhledem k jiným podobným akcím a potřebám AV průmyslu, inovativní aspekty
  • dopad na koprodukce, financování, mezinárodní šíření a světovou návštěvnost audiovizuálních děl účastnících se akce
  • kvalita, proveditelnost a nákladová efektivita, formát akce, cílová skupina a metody výběru
  • kvalita a zkušenosti organizačního týmu
  • strategie k zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.