Markets & Networking

Pro koho je výzva určena?

Podpora pro filmové trhy, koprodukční fóra a další aktivity propagující evropská audiovizuální díla, určené primárně pro profesionály (B2B).

O podporu mohou žádat soukromé společnosti, neziskové organizace, asociace, nadace a další organizace sídlící v členských zemích programu Kreativní Evropa.

Žádost nově může podat také konsorcium min. 2 společností (koordinátor/vedoucí projektu a partner).

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Fyzické, online nebo hybridní trhy nebo sítě trhů pro evropské audiovizuální profesionály (B2B)

 • akce zaměřené na evropské audiovizuální profesionály, které zvyšují viditelnost a prodej evropských audiovizuálních děl na mezinárodních trzích (např. koprodukční fóra, finanční iniciativy, trhy pro dokončená díla); aktivity a akce by se měly přizpůsobit současným trendům a měly by zahrnovat inovativní obsah (videohry, VR, XR, AI, cross-media), animaci nebo žánrová audiovizuální díla.
 • sítě trhů (organizované na tematickém nebo geografickém základě) by měly zvyšovat svůj vliv na audiovizuální průmysl. Mohou proto pokrývat např. více filmových trhů v určitém regionu nebo např. více trhů zaměřených na konkrétní obsah (např. dokumentární filmy, animaci, dětský obsah, videohry, rozšířenou či virtuální realitu) nebo obojí.

Networkingové aktivity pomáhající propagovat evropská díla (B2B)

 • propagační aktivity na existujících trzích v Evropě i mimo ni (včetně finanční podpory třetím stranám), jež mají za cíl podporovat distribuci evropských audiovizuálních děl nebo výměnu zkušeností a dobré praxe (se zaměřením na inovativní technologie a obchodní modely)
 • činnosti související se společnou tvorbou seriálů (co-creation), které povedou ke konkurenceschopnosti a vyšší úspěšnosti evropských seriálů na trhu

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 70 % celkových uznatelných nákladů
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • evropská/mezinárodní dimenze projektu, relevance vzhledem k jiným podobným akcím a potřebám AV průmyslu, inovativní aspekty
 • dopad na koprodukce, financování, mezinárodní šíření a návštěvnost projektů a účastníků akce
 • kvalita, udržitelnost, proveditelnost a nákladová efektivita
 • kvalita řízení, koordinace a zkušenosti organizačního týmu
 • strategie k zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.