Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU

Pro koho je výzva určena?

Evropská komise vyhlásila novou výzvu zaměřenou na statistické měření kulturního a kreativního sektoru (KKS) v Evropě, které bude navazovat na existující snahy a klasifikaci organizace Eurostat. Nový rámec by umožnil pravidelnou statistickou analýzu ekonomického, kulturního a sociálního potenciálu KKS v Evropě.

Navrhovaný statistický rámec by měl:

  • zahrnovat detailní metodologii a popisovat proces sběru dat,
  • navazovat na klasifikaci NACE,
  • umožňovat okamžitou extrakci dat podle sektoru, roku a jednotlivých členských států EU.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

Vybrán bude jeden projekt s trváním maximálně 24 měsíců.

Žadateli mohou být soukromé ziskové i neziskové organizace, veřejné organizace, univerzity, mezinárodní organizace, vzdělávací instituce nebo výzkumná centra.

Jaká je výše finanční podpory?

Alokovaný rozpočet na výzvu je 350 tisíc eur.

Evropská komise poskytne maximálně 90 % celkových uznatelných nákladů.