Music Moves Europe

Jaké jsou cíle výzvy?

Music Moves Europe (MME) je rámec Evropské komise na podporu evropského hudebního odvětví založený na dialogu se zúčastněnými stranami, politické koordinaci, právních ustanoveních a financování. Jeho součástí byla přípravná akce (2018–2020), jejímž cílem bylo otestovat a připravit podporu v rámci programů EU, zejména programu Kreativní Evropa (2021–2027).

Obecně je tato podpora zaměřena na evropskou rozmanitost a talenty, konkurenceschopnost evropského hudebního odvětví a lepší přístup občanů k hudbě v celé její rozmanitosti. Přípravná akce „Music Moves Europe: Boosting European Music diversity and talent“ 2018–2020 potvrdila, že existuje silná potřeba podpořit odvětví živé hudby na evropské úrovni a zvýšit jeho konkurenceschopnost. To platí zejména s ohledem na dopady krize COVID-19 a potřebu opatření na podporu oživení tohoto odvětví. Oživení je také příležitostí pro to, aby se toto odvětví stalo udržitelnějším a přizpůsobilo se novým trendům, např. aby podpořilo ekologické, digitální, spravedlivé a odolné oživení evropského hudebního odvětví, zejména odvětví živé hudby.

S ohledem na výše uvedené se tato výzva zaměří na udržitelnou distribuci hudby se zaměřením na tři témata důležitá pro rozvoj podnikání v oblasti živé hudby:

  • livestreaming,
  • spolupráce hudebních klubů (venues),
  • vývoz hudby.

Bude poskytovat finanční podporu třetím stranám působícím v oblasti živé hudby a zahrnovat cílené činnosti v oblasti budování kapacit.

Pro koho je výzva určena?

V rámci výzvy bude vybráno jedno konsorcium organizací, které připraví projekt na podporu udržitelné distribuce hudby, zvýšení konkurenceschopnosti, inovace a rozmanitosti evropského hudebního odvětví. Konsorcium bude organizovat činnosti s co nejširším dosahem pro zúčastněné strany (organizace a/nebo jednotlivce) v hudebním odvětví v celé Evropě.

Jaké požadavky musí vybraný projekt splnit?

Žádost musí obsahovat ustanovení o dvou samostatných, ale souvisejících činnostech:

  • Jeden režim finanční podpory, který přerozděluje finanční prostředky třetím stranám působícím v odvětví živé hudby.
  • Program aktivit na budování kapacit ve prospěch odvětví živé hudby.

Projekt se musí zaměřit na tři témata rozvoje podnikání:

  • livestreaming,
  • spolupráce hudebních klubů (venues),
  • vývoz hudby.

Režim podpory se musí skládat z nejméně tří výzev k předkládání návrhů (finanční podpora třetím stranám), nejlépe jedné ročně, které se budou pokaždé týkat jednoho z těchto témat rozvoje podnikání nebo jejich kombinace.

Žádost musí obsahovat návrh, popis implementace a monitorování takového režimu finanční podpory, který přerozděluje finanční prostředky ve formě grantů (finanční podpora třetím stranám) konečným příjemcům prostřednictvím jedné nebo více otevřených výzev k předkládání návrhů ročně a doplňuje je činnostmi na budování kapacit. Finanční podpora třetím stranám musí být rozdělena mezi nejméně 60 příjemců grantů, kteří pokryjí všechna tři témata této výzvy.

Jaká je výše finanční podpory?

Rozpočet je stanoven na 4 500 000 eur.

Jak žádost podat?

Žádost se podává online na portále Funding & Tender Opportunities v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné ji podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Máte-li dotaz k podávání žádosti, můžete využít online manuál nebo portál FAQ.

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Více informací najdete přímo u výzvy na portálu FTOP.