MusicAIRE – An Innovative Recovery for Europe

Pro koho je výzva určena?

Hudební sektor je jedním z odvětví, které pandemická krize Covid-19 zasáhla nejvíce. Cílem nové výzvy MusicAIRE je oživit evropský hudební ekosystém a podporovat projekty, které se zaměřují na odolnost a obnovu hudebního průmyslu, respektive na pomoc poškozeným provozovatelům, umělcům a hudební profesionálům.

Projekt MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe) je spolufinancovaný Evropskou Unií v rámci zavádění „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Podpořené projekty budou muset obsahovat strategie, metodiky a opatření pro oživení hudebního sektoru v souvislosti s alespoň jedním z následujících témat: ekologie, digitalizace, spravedlnost a odolnost.

Podpořeny budou organizace zastupující následující cílové skupiny a aktivity: manažeři a agenti umělců, tvůrci, konference, skladatelé, distributoři, festivaly, průmyslové akce, výrobci nástrojů, značky,  hudebníci, interpreti, producenti, promotéři, vydavatelé, výzkumní pracovníci, zvukaři, technici, učitelé, školitelé, provozovatelé hudebních klubů a dalších prostor.

Jaká je výše finanční podpory?

Celkový rozpočet této výzvy činí 690 000 eur. V rámci výzvy se očekává výběr přibližně 18 projektů, které budou podpořeny do maximální výše 90 % svých nákladů.