MusicAIRE – An Innovative Recovery for Europe

Pro koho je výzva určena?

Hudební sektor je jedním z odvětví, které pandemická krize Covid-19 zasáhla nejvíce. Cílem druhé výzvy MusicAIRE je oživit evropský hudební ekosystém a podporovat projekty, které se zaměřují na odolnost a obnovu hudebního průmyslu, respektive na pomoc poškozeným provozovatelům, umělcům a hudební profesionálům.

Projekt MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe) je spolufinancovaný Evropskou Unií v rámci zavádění „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“. Projekt je koordinován konsorciem složeným z INOVA+European Music Council (EMC).

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Podpořené projekty budou muset obsahovat strategie, metodiky a opatření pro oživení hudebního sektoru v souvislosti s jedním z následujících témat: ekologie, digitalizace, spravedlnost a odolnost.

Podpořeny budou organizace zastupující následující cílové skupiny a aktivity: manažeři a agenti umělců, tvůrci, konference, skladatelé, distributoři, festivaly, průmyslové akce, výrobci nástrojů, značky,  hudebníci, interpreti, producenti, promotéři, vydavatelé, výzkumní pracovníci, zvukaři, technici, učitelé, školitelé, provozovatelé hudebních klubů a dalších prostor.

Podpořené projekty se mohou zabývat následujícími činnostmi:

  • akce na budování kapacit (vzdělávání, školení, mentoring, akce),
  • činnosti související s propagací,
  • testování a rozšiřování inovativních modelů a/nebo nástrojů,
  • akce na zvyšování povědomí,
  • shromažďování osvědčených postupů, certifikací, hodnocení, studií nebo srovnávacích kritérií,
  • vytváření strategií nebo politik organizace/podniku,
  • další činnosti přispívající k obnově hudebního ekosystému v oblastech iniciativy MusicAIRE.

Jaká je výše finanční podpory?

Celkový rozpočet této druhé výzvy činí 1 335 000 eur. V rámci výzvy se očekává výběr 29 projektů, které mohou žádost podat ve třech různých kategoriích:

  • micro – 15 000 eur
  • small – 30 000 eur
  • medium – 55 000 eur

Projekty budou podpořeny do maximální výše 90 % svých nákladů.

Jak podat žádost?

Žádost se podává prostřednictvím TOHOTO ODKAZU a je nutné ji podat nejpozději do 26. října 2022 ve 13:00.

Kde najdu více informací?

Informace o projektu MusicAIRE najdete zde. Podrobnosti k druhé výzvě jsou zveřejněny zde. Inspirovat se můžete také projekty podpořenými v minulé výzvě.