MusicAIRE – An Innovative Recovery for Europe – výzva pro hodnotitele/ky

Pro koho je výzva určena?

Hudební sektor je jedním z odvětví, které pandemická krize Covid-19 zasáhla nejvíce. Cílem druhé výzvy MusicAIRE je oživit evropský hudební ekosystém a podporovat projekty, které se zaměřují na odolnost a obnovu hudebního průmyslu, respektive na pomoc poškozeným provozovatelům, umělcům a hudební profesionálům.

Projekt MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe) je spolufinancovaný Evropskou Unií v rámci zavádění „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“. Projekt je koordinován konsorciem složeným z INOVA+European Music Council (EMC).

MusicAIRE právě hledá hodnotitele a hodnotitelky druhé výzvy.

Jaké požadavky musí hodnotitel / hodnotitelka splnit?

Pro úspěšné zařazení do skupiny porotců je třeba mít:

  • důkladné znalosti v jedné nebo více oblastech hudebního ekosystému,
  • vysokou úroveň odborných znalostí v jedné nebo více tematických oblastech výzvy – zelená, digitální a spravedlivá a odolná obnova (alespoň 4 roky praxe v oblastech odbornosti, které se týká konkrétní zadání),
  • dobrou úroveň angličtiny (minimálně B2),
  • schopnost používat IT nástroje potřebné pro hodnotící postup,
  • časové možnosti.

Předchozí zkušenosti s hodnocením projektů na vnitrostátní nebo evropské úrovni a předchozí zkušenosti s řízením a/nebo realizací projektů budou považovány za výhodu.

Jak se stát hodnotitelem / hodnotitelkou?

Žádost se podává prostřednictvím TOHOTO ODKAZU a je nutné ji podat nejpozději do 26. října 2022 ve 13:00.

Kde najdu více informací?

Informace o projektu MusicAIRE najdete zde. Podrobnosti ke druhé výzvě pro hodnotitele jsou zveřejněny zde.