Networks of European Cinemas

Pro koho je výzva určena?

Finanční podpora pro již existující sítě kin promítající evropské filmy.

Tato podpora není určena pro jednotlivá kina, ale pro zastřešující organizace sítí kin. Jedinou takovouto organizací zastřešující síť spolupracujících kin je v současné době Europa Cinemas. Prostředky, které organizace Europa Cinemas získá z programu Kreativní Evropa MEDIA, následně přerozděluje svým členům.

Účelem finanční podpory je především zvýšení podílu evropských filmů v programech kin, nárůst počtu mladých diváků a vytváření spolupracujících sítí kin.

Předložené žádosti

Do výzvy bylo přihlášeno celkem 98 žádostí. Výsledky budou sděleny žadatelům v září 2024.