Networks of European Festivals

Pro koho je výzva určena?

Podpora je určena pro společné/koordinované aktivity sítí evropských festivalů, které mají za cíl zvýšit zájem diváků o zahraniční evropská audiovizuální díla a zlepšit jejich oběh a viditelnost. Žádost podává koordinátor sítě.

Za jakých podmínek?

 • síť festivalů musí mít koordinátora a min. 3 další členy
 • členové sítě festivalů musejí splňovat stejné podmínky jako v případě podpory jednotlivých festivalů: 50 % programu festivalu musí být věnováno evropským zahraničním filmům a audiovizuálním dílům (pocházejícím z členských zemí MEDIA); tato díla musejí zastupovat alespoň 15 různých členských zemí MEDIA
 • jeden festival může být členem max. 2 různých sítí
 • ne více než 20 % členů může pocházet ze stejné země

Na jaké aktivity je podpora určena?

 • společné a koordinované aktivity mající za cíl rozšířit práci s publikem a zvýšit zájem o evropské filmy a audiovizuální díla
 • koordinace členů sítě a aktivity vedoucí k udržitelnému rozvoji (společné akce, sdílení informací a know-how, komunikace mezi členy)
 • společné a koordinované aktivity podporující ekologickou udržitelnost
 • podpora audiovizuálních festivalů konajících se v zemích MEDIA (prostřednictvím podpory třetích stran)

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 90 % uznatelných nákladů
 • max. 100 000 EUR na člena sítě
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance členů sítě vzhledem k cílům výzvy
 • strategie pro zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze
 • kvalita, dosah a efektivita aktivit pro zvýšení zájmu publika o evropská audiovizuální díla
 • geografická rozmanitost sítě
 • kvalita aktivit a jejich výstupů a využití inovativních akcí a nástrojů při práci s publikem
 • nákladová efektivita
 • kvalita a zkušenosti organizačního týmu, rozdělení činností mezi členy sítě
 • komunikace mezi členy a výměna zkušeností
 • strategie pro šíření a propagaci výsledků společných aktivit

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.