Panevropské kulturní subjekty

Pro koho je výzva určena?

Výzva podpoří projekty navržené kulturními subjekty – v případě této výzvy se jedná o orchestry s umělci z nejméně 20 zemí účastnících se Kreativní Evropy –, jejichž cílem je nabídnout mladým perspektivním umělcům možnost vzdělávání, profesionalizace a vystupování. V rámci výzvy bude podpořeno tři až pět projektů.

Jaký je cíl výzvy?

  • zviditelňovat evropskou kulturní rozmanitost a kulturní dědictví
  • podporovat vznik umělecké excelence a dosažení nejvyšší možné úrovně orchestrální hry
  • podporovat činnost organizací a umělců, kteří působí jako propagátoři a vyslanci kulturních hodnot EU
  • podporovat účast a přístup mladého a nového publika k umělecké tvorbě na vysoké úrovni
  • podporovat schopnost odvětví být odolné a připravené využít možností, které nabízejí digitální technologie jak pro profesní rozvoj umělců, tak pro dostupnost představení.

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Podrobnosti o výzvě najdete zde.

Více informací o této i dalších aktuálních výzvách se dozvíte na Semináři k novým výzvám 2021. Záznam ze semináře spolu s prezentací a Q&A najdete zde.

Doporučujeme i zhlédnutí záznamu Info Day: Online-Session: Creative Europe – Culture, který najdete tady.