Panevropské kulturní subjekty 2024

Pro koho je výzva určena?

Výzva podpoří projekty navržené kulturními subjekty – v případě této výzvy se jedná o orchestry s umělci z nejméně 20 zemí účastnících se Kreativní Evropy Kultura, jejichž cílem je nabídnout mladým perspektivním hudebníkům možnost vzdělávání, profesního rozvoje a vystupování. V rámci výzvy bude podpořeno tři až pět projektů.

Jaký je cíl výzvy?

Specifické cíle této akce jsou následující:

  • podpořit profesionalizaci mladých hudebníků a nabídnout jim příležitosti k vysoce kvalitnímu kariérnímu rozvoji prostřednictvím náboru, odborné přípravy a možností koncertování a vystupování;
  • podporovat uměleckou excelenci orchestrální tvorby mládeže;
  • podporovat činnost organizací a umělců, kteří působí jako propagátoři a vyslanci hodnot EU.

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Podrobnosti o výzvě najdete zde.

Více informací o této i dalších aktuálních výzvách se dozvíte na Webináři projekty spolupráce a další výzvy 2024