Perform Europe

Pro koho je výzva určena?

V roce 2020 byl zahájen pilotní projekt Perform Europe, jehož cílem je zkoumat přeshraniční distribuci evropských uměleckých děl. Výzva je speciálně zaměřena na díla scénických umění (divadlo, tanec, performance, cirkus, outdoor arts a loutkářství), s výjimkou hudebních vystoupení, pro něž je určena výzva Music Moves Europe.

V rámci výzvy bude vybrána jedna organizace nebo jedno konsorcium organizací, které naváže na pilotní fázi projektu.

Jaké jsou cíle výzvy?

I přestože je rozmanitost odvětví scénických umění v Evropě velkým přínosem, existuje řada zásadních překážek, které brání tomu, aby se díla scénických umění šířila za hranice jednotlivých států: roztříštěnost trhu a odvětví, jazykové bariéry v případě divadla, cestovní náklady, logistické problémy, pojištění, autorská práva atd. Kromě negativního dopadu na soubory scénických umění a hostitelské scény brání tyto překážky přeshraniční distribuce potenciálu tohoto odvětví přispívat k sociálním, hospodářským a integračním ambicím EU a k budování silného vnitřního trhu a evropské společnosti zakotvené ve společných hodnotách a společném kulturním dědictví. Investice do specializovaného a flexibilního distribučního systému na úrovni EU, který by pomohl uměleckým dílům překračovat hranice (fyzicky i digitálně), vhodně doplní ostatní stávající distribuční a podpůrné systémy. Tím se podpoří odolnost a obnova tohoto odvětví v důsledku krize Covid-19 a posílí se jeho potenciál přispívat k evropskému projektu a hodnotám.

Žádosti musí splňovat následující cíl:

  • podporovat přeshraniční turné a digitální distribuci scénických umění udržitelným, inkluzivním, spravedlivým a inovativním způsobem.

Aby toho bylo dosaženo, musí žádosti prokázat, že navazují na pilotní projekt (realizovaný od prosince 2020 do června 2021), a to přípravou plánu zahraničních turné pro umělce a soubory a zajištěním diverzifikace a internacionalizace festivalů a uměleckých prostor.

Žádosti se budou muset rovněž zabývat výzvami a potřebami v oblasti scénických umění a usilovat o rovné příležitosti v oblasti přeshraniční spolupráce a digitální distribuce děl scénických umění.

Jaká je výše finanční podpory?

Rozpočet výzvy je 3 000 000 eur.

Jak žádost podat?

Žádost se podává online na portále Funding & Tender Opportunities v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné ji podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Máte-li dotaz k podávání žádosti, můžete využít online manuál nebo portál FAQ.

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Více informací najdete přímo u výzvy na portálu FTOP.

Dne 1. 12. 2023 od 10 hodin proběhne představení nové otevřené výzvy Perform Europe Open Call, která bude oficiálně spuštěna. Událost bude rovněž živě přenášena na webových stránkách Perform Europe, Facebooku a YouTube. Mezitím nás sledujte na sociálních sítích! Registrace je otevřená pro všechny! Chcete-li se zúčastnit akce ZOOM, zaregistrujte se předem.