Perform Europe: Touringové projekty

Pro koho je výzva určena?

Perform Europe je program financování, který nabízí 2,1 milionu eur na mezinárodní spolupráci v oblasti scénických umění ve všech 40 zemích programu Kreativní Evropa.

Program, který navazuje na úspěšnou pilotní část z let 2020—2022, podpoří partnerské projekty, které se zaměří na zahraniční turné usilující o spravedlivější, ekologičtější a inkluzivnější přístup.

Klíčová slova: tvůrci změn, inkluze, rozmanitost, boj proti změně klimatu, spravedlnost, nadnárodní spolupráce.

Máte inovativní nápad, který rezonuje s těmito klíčovými slovy?

Vytvořte si novou strategii mezinárodního turné a přihlaste se do výzvy Perform Europe!

Jaké jsou cíle výzvy?

Jedná se o výzvu k vytváření partnerství a navrhování účinných nápadů, které mohou přinést skutečnou změnu a zaměřit se alespoň na jednu z priorit programu Perform Europe:

  • ZAČLEŇOVÁNÍ A ROZMANITOST
  • BOJ PROTI ZMĚNĚ KLIMATU

Kromě toho, že se budou zabývat jednou nebo oběma těmito prioritami, by všechny návrhy v rámci programu Perform Europe měly usilovat o kvalitu a inovace a měly by být postaveny na spravedlivých principech.

Jaká je výše finanční podpory?

Program poskytne nejméně 35 partnerstvím 2,1 milionu eur.

Žadatelé mohou žádat o granty ve třech kategoriích:

  • 12 000 eur Projekty malých partnerství
  • 32 000 eur projekty středních partnerství
  • 60 000 eur velké partnerské projekty.

Z celkového objemu finančních prostředků bude 5 % přiděleno projektům, které zahrnují partnerství s ukrajinskými partnery nebo podporují iniciativy pro ukrajinský sektor scénických umění.

Požadavky na partnerství

Žádosti předkládají partnerská uskupení. Každé partnerství se musí skládat minimálně ze tří partnerů z minimálně tří zemí programu Kreativní Evropa. Každá žádost musí obsahovat alespoň jedno dílo scénického umění (s výjimkou živé hudby), které bude uvedeno minimálně ve třech různých zemích programu Kreativní Evropa.

Důležité upozornění: program Perform Europe nebude hradit produkční náklady na novou tvorbu. Předpokládá se, že žádosti budou obsahovat hotové umělecké dílo (hotovou inscenaci nebo umělecký koncept připravený k uplatnění a prezentaci v různých kontextech).

Hledáte partnery? Využijte nástroj pro vyhledávání partnerů na webových stránkách Perform Europe!

Jak žádost podat?

Žádost se podává online na webových stránkách programu Perform Europe v den uzávěrky. 

Během čtyř měsíců trvání otevřené výzvy mohou žadatelé využívat jedinečnou online platformu k vyhledávání scénických uměleckých děl a konceptů, hledání partnerů a spoluvytváření inovativních návrhů projektů pro turné.

 

Kde najdu více informací?

Od 1. prosince 2023 do 31. března 2024 uspořádá Perform Europe spolu se svými partnery, řadu informačních akcí, na kterých bude představovat výzvu, pomohou se síťováním, nebo představí nástroje pro hledání partnerů či přípravu projektů. Seznam všech akcí najdete zde.

Pro žadatele jsou dále k dispozici:

O Perform Europe

Perform Europe je financován z programu Kreativní Evropa Evropské unie. V návaznosti na úspěšnou pilotní fázi v letech 2020-2022 pokračuje Perform Europe ve svém poslání podporovat spravedlivé, ekologické a inkluzivní přeshraniční projekty v oblasti scénických umění v celé Evropě.

Projekt realizuje konsorcium šesti organizací: IETM – Mezinárodní síť pro současné scénické umění, The European Festivals Association (EFA), Circostrada, EDN – European Dance Development Network, Pearle – Live Performance Europe a IDEA Consult.

Statistika žádostí a výsledky výzvy

Do výzvy se přihlásilo celkem 435 partnerství ze všech zemí zapojených do programu Kreativní Evropa.
Nejvíce žádostí bylo víceoborových,  dále následuje v četnosti performativní umění, divadlo, tanec, site-specific, fyzické divadlo, pouliční umění, nové technologie.

O grant usilovalo i 22 českých organizací.

Byly vyhlášeny výsledky výzvy Perform Europe: Touringové projekty 2024. Celkem 42 partnerství, z toho 4 české organizace, v oblasti scénických umění obdrží 2,1 milionu eur.