Platform for the Cross-border Distribution of European Performing Arts Works

Pro koho je výzva určena?

Výkonná agentura zveřejnila novou výzvu na podporu přeshraničního oběhu a digitální distribuce děl scénických umění. Vyhlášení reaguje na koronakrizi, která měla výrazný dopad na oblast živého umění a kulturních organizací fungujících v tomto odvětví. Výzva se zaměřuje na obory tanec, cirkus a street arts.

Jaká je výše finanční podpory?

  • Výkonná agentura alokovala na výzvu celkem 2,5 milionu eur.
  • Vybrán bude dodavatel nebo konsorcium, a to v posledním čtvrtletí roku 2020.
  • Výzva zohledňuje také dopad mobility na životní prostředí.