Podpora implementace označení Evropské dědictví

Pro koho je výzva určena?

Označení Evropské dědictví (EHL) je jednou z nejcennějších iniciativ EU, která má posílit pocit sounáležitosti evropských občanů s Unií. Charakteristickým rysem tohoto označení je zaměření na evropský rozměr památek kulturního dědictví a na společné hodnoty, které představují. Očekává se, že současný počet pamětihodností evropského kulturního dědictví, který se vyšplhal na 48, se v nadcházejících letech zvýší. Výzva má proto budovat kapacity pamětihodností EHL, jakož i zvýšit viditelnost a dopad EHL obecně.

Tato výzva podpoří jednu organizaci nebo jedno konsorcium organizací se zvláštním zaměřením na kulturní dědictví a budování kapacit, které působí v tvůrčím a kulturním odvětví nebo provozují činnost v oblasti budování kapacit a propagace. Nová organizace bude mít za úkol poskytovat zúčastněným stranám možnosti navazování kontaktů, spolupráce a školení a také vytvářet vzdělávací a popularizační materiály.

Výzva má usnadnit realizaci obecných cílů EHL, kterými jsou:

  • posílení pocitu sounáležitosti evropských občanů s Unií, zejména mladých lidí, na základě společných hodnot a prvků evropské historie a kulturního dědictví,
  • ocenění národní a regionální rozmanitosti,
  • posílení mezikulturního dialogu.

Zmiňovaná zastřešující organizace bude podporovat řadu zúčastněných stran EHL a jejich součinnost s aktivními aktéry v oblasti kulturního dědictví, kulturních a tvůrčích odvětví spolu se vzdělávacím sektorem. Zaměří se na zúčastněné strany EHL, tedy na památky s označením Evropské dědictví a na národní koordinátory s označením Evropské dědictví.

Jaké jsou cíle výzvy?

  • Rozvoj součinnosti mezi pamětihodnostmi EHL, národními koordinátory EHL a aktivními aktéry v odvětví kulturního dědictví.
  • Budování kapacit pamětihodností EHL a národních koordinátorů EHL.
  • Podpora komunikačních a propagačních činností památek EHL a označení Evropské dědictví obecně.

Jaká je výše finanční podpory?

Celkový rozpočet výzvy je 3 000 000 eur. Grant bude založen na skutečných nákladech. Míra financování činí nejvýše 90 % nákladů.

Jak podat žádost?

Žádost se podává online na portále Funding & Tender Opportunities v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné ji podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Při podávání žádosti je třeba projít dvěma kroky:

  • Vytvořit si uživatelský účet a zaregistrovat vaši společnost. Tím získáte číslo PIC (Participant Identification Code). Pokud již číslo PIC máte, zůstává i nadále v platnosti.​
  • Podat žádost a vyplnit postupně všechny čtyři části: část A (administrativní informace), část B (samotný obsah žádosti, nahrává se prostřednictvím formuláře), část C (doplňující informace) a přílohy (ve formátu PDF).

Po podání žádosti obdržíte potvrzující e-mail.

Máte-li dotaz k podávání žádosti, můžete využít online manuál nebo portál FAQ.

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.