Podpora ukrajinských uprchlíků a ukrajinského kulturního a tvůrčího sektoru

Jaké jsou cíle výzvy?

Kultura je jedním ze základních stavebních kamenů každého národa. Kulturní projevy a přístup ke kultuře jsou nepostradatelnými prvky pro život a pomáhají nám vyrovnat se s traumatickými událostmi, budovat individuální i kolektivní odolnost a perspektivu pro poválečnou budoucnost.

Válka na Ukrajině má ničivé dopady na ukrajinské kulturní dědictví a na kulturní organizace a umělce, kteří nemohou působit a oslovovat své národní i mezinárodní publikum. Navíc mnoho ukrajinských uprchlíků a dětí, kteří unikli válce a v současné době se zdržují na jiných místech na Ukrajině nebo v jiných zemích Evropy, se nebude moci vrátit do svého domova. Ti, kteří zůstanou v některé ze zemí Kreativní Evropy, budou odteď komunikovat se svými novými komunitami. Kultura a umění se ukázaly být účinným nástrojem pro propojení lidí z různých prostředí a usnadnění integrace.

Cílem této speciální výzvy je pomoci ukrajinským kulturním a tvůrčím organizacím, jakož i umělcům a profesionálům řešit v krátkodobém a střednědobém horizontu následující výzvy:

Cíl 1 – krátkodobý hoizont

  • a. Podpořit ukrajinské umělce a kulturní organizace při tvorbě a prezentaci jejich umění a děl na Ukrajině a v zemích účastnících se programu Kreativní Evropa.
  • b. Pomoci Ukrajincům zasaženým válkou, zejména dětem, na Ukrajině nebo v zemích účastnících se programu Kreativní Evropa, aby měli přístup ke kultuře a/nebo jim usnadnit integraci do nových komunit prostřednictvím kultury. V této souvislosti je třeba věnovat odpovídající pozornost důsledkům, které válka způsobila duševnímu zdraví.

Cíl 2 – střednědobý horizont

  • Připravit poválečnou obnovu ukrajinských kulturních odvětví prostřednictvím posouzení potřeb, budování kapacit a plánování investic.
  • Připravit a vyškolit ukrajinské odborníky na kulturní dědictví s ohledem na ochranu ukrajinského kulturního dědictví.

Dosažení těchto cílů, zejména poválečné obnovy ukrajinských kulturních odvětví, by mělo být postaveno na novém statusu Ukrajiny jako kandidátské země EU.

Pro koho je výzva určena?

Žádost mohou podat konsorcia organizací, které provádějí činnosti ve prospěch širšího počtu zúčastněných stran (tj. organizací a/nebo jednotlivců). Konsorcium se musí skládat alespoň ze dvou organizací, z nichž nejméně jedna musí být z Ukrajiny a jedna z některé ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropa.

Jaká je výše finanční podpory?

Podpora bude poskytnuta třem níže uvedeným projektům.

  • Max. 2 000 000 eur na cíl 1.a: podpora ukrajinských umělců a kulturních organizací při tvorbě a prezentaci jejich umění a děl. Návrhy zaměřené na tento cíl by měly na základě dostatečných zkušeností prokázat dobrou schopnost financovat velký počet malých projektů prostřednictvím kaskádových grantů, jak je vysvětleno v dokumentu k výzvě.
  • Maximálně 2 000 000 eur na řešení cíle 1.b: pomoci prostřednictvím kultury ukrajinským uprchlíkům. Návrhy zaměřené na tento cíl by měly na základě přiměřených zkušeností prokázat dobrou schopnost financovat velký počet malých projektů prostřednictvím kaskádových grantů, jak je vysvětleno v dokumentu k výzvě.
  • Maximálně 1 000 000 eur na řešení střednědobého cíle 2. (zahrnující jak 2.a – poválečná obnova ukrajinských kulturních odvětví, tak 2.b – příprava a školení ukrajinských odborníků na kulturní dědictví).

Jak žádost podat?

Žádost se podává online na portále Funding & Tender Opportunities v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné ji podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Máte-li dotaz k podávání žádosti, můžete využít online manuál nebo portál FAQ.

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Více informací najdete přímo u výzvy na portálu FTOP.

Výsledky výzvy

Finance na školení, mentoring a podporu duševního zdraví ukrajinských umělců a kulturních organizací získaly tři mezinárodní konsorcia – ZMINA, Culture Helps a U-RE-HERIT.

Konsorcium ZMINA je koordinované organizací Izolyatsia se sídlem v Kyjevě ve spolupráci s TransEurope Halles (ze Švédska) a Malým Berlínem, nezávislým kulturním centrem se sídlem na Slovensku.

Konsorcium Culture Helps je koordinované organizací Insha Osvita se sídlem v Kyjevě s nadací Tandem z Německa. Cílem projektu je podpora vzdělávání, mentoringu a vzájemného učení pro kulturní profesionály a také podpora duševního zdraví prostřednictvím svého projektu.

Konsorcium U-RE-HERIT je koordinované Litevskou asociací architektů ve spolupráci se třemi organizacemi z Ukrajiny: Národní unií architektů, městskou koalicí Ro3kvit For Ukraine a nevládní organizací Architectural Education.

Všechny projekty zahájily svoji činnost v květnu 2023.