Talent & Skills

Pro koho je výzva určena?

Podpora dalšího vzdělávání audiovizuálních profesionálů (vzdělávací a mentorské programy, konající se jak fyzicky, tak online).
O podporu mohou žádat soukromé společnosti, neziskové organizace, asociace, nadace a další organizace sídlící v členských zemích programu Kreativní Evropa.​

Jaké vzdělávací programy mohou být podpořeny?

 • vývoj, produkce a postprodukce audiovizuálních děl (vč. inovativních způsobů vyprávění)
 • marketing, propagace a nové způsoby distribuce s využitím digitálních nástrojů a technologií
 • finanční a obchodní management
 • zvyšování udržitelnosti (greening) audiovizuálního průmyslu
 • nové obchodní možnosti/start-upy v audiovizuálním odvětví

Za jakých podmínek?

 • většinu účastníků musí tvořit audiovizuální profesionálové z jiných zemí, než je země žadatele
 • počet účastníků ze zemí mimo MEDIA by neměl překročit 30 % (evropské programy) nebo 50 % účastníků (mezinárodní programy); regionální programy jsou určeny pouze pro účastníky ze zemí s nízkou produkční kapacitou (příp. sousední země)
 • stipendia by měla být udělena min. 10 % účastníků (evropské a mezinárodní programy) / min. 30 % účastníků (regionální programy)

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 80 % celkových uznatelných nákladů
 • délka projektu je 3 roky (36 měsíců), v roce 2023 nebude vypsána nová výzva

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • náplň a cíle projektu, formát, metodologie, cílová skupina a výběr účastníků, nákladová efektivita, inovativní aspekty
 • relevance projektu vzhledem k potřebám a trendům v audiovizuálním průmyslu
 • mezinárodní/evropská/regionální dimenze projektu
 • spolupráce s audiovizuálním průmyslem, mezi různými zeměmi
 • inovativnost projektu ve vztahu k již existujícím vzdělávacím programům
 • přínos projektu pro jeho účastníky, projekty, společnosti a pro audiovizuální průmysl, udržitelnost projektu
 • zkušenosti pedagogů a organizátorů projektu
 • strategie k zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.