TV and online content

Pro koho je výzva určena?

Podpora je určena nezávislým evropským produkčním společnostem, které chtějí jako většinový koproducent vyrobit audiovizuální dílo primárně určené pro televizní nebo online vysílání na mezinárodní úrovni.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

 • hrané filmy a seriály delší než 90 min.
 • kreativní dokumentární filmy a seriály delší než 50 min.
 • animované filmy a seriály delší než 24 min.
 • primárně určené pro TV nebo online vysílání

Za jakých podmínek?

 • žadatel musí být většinovým koproducentem díla, co se týká autorských práv
 • projektu se účastní min. 2 TV stanice nebo VoD platformy ze 2 různých členských zemí MEDIA formou:
  • koprodukce – práva pro TV/VoD na max. 10 let
  • předkoupení práv – práva pro TV/VoD na max. 7 let
 • minimálně 40 % financí musí být zajištěno ze třetích zdrojů (TV stanice/VoD platforma, distributor, veřejný fond, soukromý investor); vlastní investice producenta a koproducenta a požadovaný grant MEDIA nejsou pokládány za třetí zdroj
 • minimálně 50 % výrobního rozpočtu musí být financováno z evropských zdrojů (z členských zemí programu MEDIA)
 • na výrobě díla se musí výraznou měrou podílet profesionálové z členských zemí MEDIA
 • hlavní natáčení může začít až po podání žádosti

Jaká je výše finanční podpory?

 • animovaný film nebo seriál – max. 500 000 EUR na projekt
 • dokumentární film nebo seriál – max. 300 000 EUR na projekt
 • hraný film nebo seriál – max. 500 000 EUR na projekt (výrobní rozpočet do 10 mil. EUR), max. 1 mil. EUR (výrobní rozpočet 10-20 mil. EUR), max. 2 mil. EUR (výrobní rozpočet nad 20 EUR)
 • fixní částka ve výši 20% uznatelného rozpočtu (náklady jsou uznatelné až od podání žádosti/podpisu smlouvy)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • evropské financování projektu a evropská koprodukce
 • kvalita projektu
 • potenciál evropské a mezinárodní distribuce
 • kvalita distribuční a marketingové strategie
 • zkušenosti a potenciál produkčního a tvůrčího týmu
 • strategie k zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.