Video games and immersive content development

Pro koho je výzva určena?

Podpora vývoje narativních videoher a imerzivního obsahu, určených pro komerční distribuci. Žádost může podat herní studio, XR studio nebo audiovizuální produkční společnost.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

 • narativní videohry nebo interaktivní narativní imerzivní obsah určené pro komerční distribuci
 • příběh musí být vyprávěn v průběhu celé hry/projektu (in-game storytelling), ne pouze jako úvod nebo závěr

Za jakých podmínek?

 • společnost vyvinula/vyrobila alespoň jednu videohru nebo imerzivní projekt, který byl komerčně distribuován v období od 1. 1. 2020 do uzávěrky výzvy
 • hlavní předmět činnosti společnosti – vývoj/výroba videoher, vývoj zábavního software nebo výroba audiovizuálních děl
 • společnost je registrována v jedné z členských zemí programu MEDIA a vlastněna občany těchto zemí
 • většinové vlastnictví práv k projektu
 • produkční fáze (začínající od vytvoření prvního hratelného prototypu/zkušební verze hry) nesmí být naplánována dříve než za 10 měsíců od data uzávěrky

Jaká je výše finanční podpory?

 • fixní částka ve výši 50% odhadovaného uznatelného rozpočtu na vývoj (náklady jsou uznatelné až od podpisu smlouvy, v odůvodněných případech od podání žádosti)
 • max. 150 000 EUR

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • originalita konceptu
 • originalita a inovace využitých technik
 • strategie k zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze
 • kvalita vyprávění a vizuálního přístupu
 • kvalita grafického a zvukového designu
 • kvalita strategie vývoje a finanční strategie
 • potenciál evropského a mezinárodního prodeje a distribuce
 • kvalita marketingové strategie

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.