ZMINA: Rebuilding (2. výzva)

O projektu

ZMINA: Rebuilding je nový projekt na podporu ukrajinských umělců a kulturních organizací pro tvorbu a prezentaci děl na Ukrajině a v zemích Kreativní Evropy. Pod vedením nadace IZOLYATSIA (Ukrajina) ve spolupráci s Malým Berlínem (Slovensko) a Trans Europe Halles (Švédsko). V průběhu projektu otevře čtyři otevřené výzvy.

 

 

Cíl výzvy

Druhá grantová výzva programu ZMINA: Rebuilding z celkových čtyř podpoří projekty, realizované na Ukrajině ukrajinskými umělci nebo kulturními organizacemi. Maximální výše grantu na národní projekt je 10 000 eur.

Cílem programu je vytvořit a na národní úrovni demonstrovat kulturní, umělecké a kreativní projekty, které usnadňují, podporují nebo zprostředkovávají veřejný diskurz o „přestavbě“: identitě, společenských normách, komunitách, vztazích, infrastruktuře atd.

Oprávnění žadatelé

V

Individuální žadatelé, organizace ukrajinského kulturního a kreativního sektoru včetně kulturních odborů, vzdělávací, městské a státní kulturní instituce působící na národní a místní úrovni.

Způsobilá jsou všechna kulturní a kreativní odvětví (výtvarné umění, scénická umění, filmová tvorba, literatura, městské kulturní plánování atd.)

Žadatelé nesmí podléhat sankcím uvaleným na Ukrajině i mimo ni a musí splňovat požadavky veřejné politiky proti praní špinavých peněz.

Jaké projekty lze podpořit

Program ZMINA: Rebuilding podpoří projekty, které přispívají k výzkumu a rozvoji témat obnovy Ukrajiny a zahrnují jeden nebo více níže uvedených typů:

  • zaměření na konkrétní kreativní postupy přispívající k válečné odolnosti a poválečné obnově na Ukrajině, zachování a budování nových identit, sociálních norem, komunit, vztahů, infrastruktury, dekolonizace, budování nových kulturních narativů, kulturního urbanistického plánování atd.
  • zdůraznění zásadní a jedinečné roli kulturního a kreativního sektoru v sociálním a ekonomickém opětovném rozvoji, a to nyní i v budoucnu, určené k zapojení široké veřejnosti do představ o poválečné budoucnosti a utváření vize společnosti o preferované podobě komunit, infrastruktury a společenských norem, a to i za účasti místních spolků,
  • jsou zaměřeny na dosažení výsledků v konkrétních kreativních formách, které mají fyzický projev a mohou být šířeny do dalších místních komunit.

Způsobilé jsou kulturní a umělecké aktivity ze všech kulturních a kreativních odvětví (výtvarné umění, scénická umění, filmová tvorba, literatura, městské kulturní plánování atd.), ale měly by být zaměřeny na práci s konkrétními místními komunitami.

Národní projekty by měly být následující:

  • realizace na Ukrajině,
  • alespoň jedna veřejná akce zaměřená na diskusi o „přestavbě“,
  • aktivní spolupráce s jasně definovanými místními komunitami, včetně místních orgánů, architektů, urbanistů a dalších odborníků.

Partnerství není podmínkou. Příjemci grantů však mohou při realizaci projektu spolupracovat s dalšími jednotlivci nebo organizacemi.

Rozpočet

Celkový rozpočet na druhou grantovou výzvu je 100 000 eur.

Maximální grant na jeden projekt činí 10 000 eur.

Kde najdu více informací?

Do termínu uzávěrky bude tým programu poskytovat žadatelům podporu prostřednictvím e-mailu ; tým programu zodpoví všechny dotazy do dvou pracovních dnů.

Žadatelé se mohou zapojit do týdenních ZOOM hovorů pro žadatele a programový tým. Pro účast na setkání se žadatel musí zaregistrovat prostřednictvím formuláře.

Žadatelé si mohou přečíst podrobnou výzvu a předložit své návrhy prostřednictvím online platformy pro podávání žádostí.