Díky podpoře Culture Moves Europe na individuální mobilitu získá finance více než 1800 příjemců

V prvním kole výzev na individuální mobilitu bylo vybráno 1802 umělců/umělkyň a kulturních pracovníků/pracovnic, kteří mohou vycestovat do některé ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropy. Z České republiky získá podporu 42 lidí.

Geografické rozložení příjemců grantů

Úspěšné žádosti přišly ze 40 zemí, zejména z Německa, Itálie, Francie, Španělska, Ukrajiny, Belgie a Nizozemska.

Celkový počet příjemců je relativně úměrný počtu obyvatel jednotlivých zemí. Příjemci si pro realizaci svých projektů vybrali 38 zemí, nejoblíbenějšími destinacemi mobility byly Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Nizozemsko.

Rozložení příjemců grantů podle oboru

Mezi nejúspěšnější patřily žádosti z výtvarného a scénické umění a z hudební oblasti. Během prvních osmi měsíců realizace programu Culture Moves Europe bylo ale zajištěno zastoupení všech tvůrčích a kulturních odvětví, mezi nimiž byla z hlediska počtu žádostí méně zastoupena odvětví architektury, designu a módního návrhářství a literárního překladu. Naopak výtvarné a scénické umění následované hudbou tvoří téměř 85 % všech podaných žádostí.

Pokud jste toto kolo výzev nestihli, nezoufejte předpokládaný termín otevření druhého kola Culture Moves Europe je říjen tohoto roku.

Více informací o výsledcích Culture Moves Europe '
Všechny novinky