Dotazník pro kulturní profesionály od projektu na podporu umělců se zdravotním postižením

Mezinárodní síť pro mobilitu v oblasti kultury On The Move pracuje na studii navazující na projekt Time to Act: How lack of knowledge in the cultural sector creates barriers for disabled artists and audiences (Jak nedostatek znalostí v kulturním sektoru vytváří překážky pro umělce a publikum se zdravotním postižením). Děje se tak v rámci podpořeného projektu spolupráce Europe Beyond Access, jehož cílem je pomoci umělcům se zdravotním postižením v divadelním a tanečním sektoru.

Za účelem získání co nejrelevantnějších a nejpodstatnějších informací byl vypracován dotazník, který je určený kulturním profesionálům (se zdravotním postižením i bez něj), kteří působí ve scénických uměních nebo na festivalech, např. jako umělečtí ředitelé, dramaturgové, kurátoři, generální manažeři, výkonní ředitelé, kreativní producenti, kulturní manažeři atd. On The Move uvítá zpětnou vazbu od všech profesionálů – ať už mají zkušenosti s přípravou programu pro umělce se zdravotním postižením nebo jejich podporou, nebo ne.

Dotazník je k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, švédštině, polštině a španělštině; vyplnění by nemělo trvat déle než 10-15 minut. Respondenti mohou odpovídat také ve svém jazyce a odpovědi budou přeloženy organizací On The Move, E .

Uzávěrka dotazníku je 30. ledna.

Dotazník ' Více informací '
Všechny novinky