Dotazník programu i-Portunus zkoumá mobilitu v kultuře

Dovolujeme si vás vyzvat, abyste přispěli k výzkumu mobility v kultuře vyplněním dotazníku spuštěného v rámci programu na podporu mobility umělců a kulturních profesionálů i-Portunus.

Cílem průzkumu je získat přehled o současném stavu a budoucích možnostech mobility umělců a kulturních pracovníků a jejich místních hostitelů. Velmi bychom ocenili, kdybyste se o průzkum podělili také se svými kolegy, členy a pobočkami, abychom mohli oslovit co nejvíce různých hlasů.

Průzkum je určen místním hostitelům, umělcům a kulturním pracovníkům působícím v oblasti umění a kultury ve 40 zemích programu Evropské unie Kreativní Evropa a Spojeném království a jeho cílem je shromáždit jejich potřeby, zkušenosti, zájmy, motivace a priority v souvislosti s přeshraniční mobilitou.

K průzkumu jsou k dispozici dva odkazy:

Vyplňte, prosím, ten dotazník, který nejlépe odpovídá vašemu postavení a práci.

Dotazník je v angličtině a jeho vyplnění zabere v průměru 10 minut. Je možné jej vyplnit do 1. října 2021.

Výsledky průzkumu budou veřejně dostupné na webových stránkách programu i-Portunus v roce 2022.

Informace o aktuální výzvě i-Portunus HOSTITELSKÉ ORGANIZACE 2 '
Všechny novinky