DZS pořádá webinář o programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých

Dům zahraniční spolupráce pořádá v úterý 6. září od 14:00 do 16:30 informační webinář o grantech pro projekty v oblasti vzdělávání dospělých. Jedná se o tzv. Partnerství pro spolupráci (KA2), konkrétně o Partnerství malého rozsahu (KA210 – ADU). Cílem tohoto typu partnerství je umožnit zapojeným organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody.

Grant je určen všem organizacím (včetně kulturních), které mají zájem o evropskou mezinárodní spolupráci a jsou zaměřené na vzdělávání dospělých ze široké veřejnosti.

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou např.:

  • Vysokoškolské instituce, školní či vzdělávací centra a výzkumné organizace
  • Neziskové organizace, nevládní asociace a NGO
  • Soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků
  • Sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a odborných asociací
  • Místní, regionální či národní veřejné instituce
  • Nadace
  • Kulturní organizace, knihovny, muzea
  • Organizace poskytující kariérové a profesní poradenství

Uzávěrka výzvy KA2 je 4. října 2022 (12:00 SEČ).

Informační webinář ' Registrace ' Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých '
Všechny novinky