Estonská organizace hledá partnery pro projekt v oblasti uchovávání textilních materiálů

Projekt Estonského muzea války se zabývá konzervací především vojenských textilií. Od uniforem po stuhy. Organizace chce v rámci projektu shromáždit a analyzovat dosavadní konzervační praktiky a metody využívané k prezervaci a vystavování těchto materiálů. Analýze také podrobí udržitelnost a environmentální dopad užívaných praktik. Výsledkem výzkumu by měla být publikace, která popisuje jak s textilními artefakty nakládat v muzeích s přihlédnutím k možným problémům, které s sebou přináší klimatická krize. Například větší dávky slunečního světla, či zvýšená vlhkost v důsledku častějších srážek.

Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu Kreativní Evropa Kultura, konkrétně v rámci výzvy na projekty evropské spolupráce 2021 (vyhlášení výzvy očekáváme v dubnu). Pro bližší představu se můžete podívat na materiály z poslední výzvy či projít databázi podpořených projektů.

Ozvěte se nejpozději do 15. 8. 2021.

Kontakt: Patrick Rang, E

Informace k partnerství '
Všechny novinky