EU bude navyšovat financování Nového evropského Bauhausu

Evropská komise zveřejnila 17. ledna 2023 první zprávu o pokroku Nového evropského Bauhausu.

Iniciativa obdržela v rámci evropského financování již více než 100 milionů eur. Díky této finanční podpoře se nyní v celé Evropě realizují menší i rozsáhlé projekty. Komise dále plánuje navýšit rozpočet na období 2023 a 2024 o 106 milionů eur z programu Horizont Evropa. V současné době je již 600 oficiálních partnerských organizací a Nový evropský Bauhaus, tak oslovuje miliony občanů. Iniciativa sdružuje osoby z různých prostředí – od uměleckých oborů a designu, kulturních a kreativních odvětví, institucí kulturního dědictví až po pedagogy, vědce a inovátory, podniky, místní a regionální orgány a občanské iniciativy.

Zdroj: Cebre

Všechny novinky