EU zveřejnila doporučení ke zlepšení pracovních podmínek v oblasti kultury

Zpráva se zabývá aspekty postavení a sociálního zabezpečení umělců/kyň a pracovníků/ic v tvůrčím odvětví, fírovou praxí, profesionalizací, celoživotním vzděláváním a uměleckou svobodou.

Doporučení vychází z pracovního plánu pro kulturu na období 2019-2022, pro kterou Evropská komise svolala na období 2021-2023 skupinu pro otevřenou metodu koordinace (OMC). Skupinu tvořili odborníci/e z ministerstev kultury a zaměstnanosti/sociálních věcí všech členských států EU.

Hlavní doporučení:

  • Vytvořit právní rámec EU pro pracovní podmínky umělců/kyň a tvůrčích pracovníků/ic, který by podněcoval členské státy k přijímání opatření přizpůsobených zvláštnostem umělckého prostředí
  • Členské státy EU by měly usilovat o konkrétní a soudržné právní předpisy týkající se umělců/kyň, které by zahrnovaly všechny oblasti jejich práce
  • Veřejní poskytovatelé finančních prostředků na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni by měli zavést jasné podmínky pro využívání veřejných finančních prostředků, aby podpořili férovou praxi
  • Podporovat rozvoj dovedností a celoživotní vzdělávání
  • Chránit uměleckou svobodu a spolupracovat se systémem observatoře EU pro právo na svobodu uměleckého projevu.
PDF ' Více informací '
Všechny novinky