European Urban Initiative a její první výzva na podporu Nového evropského Bauhausu

Nová iniciativa European Urban Initiative (EUI) vyhlašuje první výzvu na inovativní projekty na podporu Nového evropského Bauhausu.

European Urban Initiative

European Urban Initiative (EUI) je nástroj Evropské komise, ustavený jako součást politiky soudržnosti na období 2021-2027 a zřízený k identifikaci a testování nových řešení, která se zabývají otázkami souvisejícími s udržitelným rozvojem měst a mají význam na úrovni Unie. S rozpočtem ve výši přibližně 450 milionů eur je cílem EUI podporovat inovativní řešení problémů měst tím, že jim pomáhá budovat správní kapacity a zvyšuje sdílení znalostí mezi městy.

Výzva

Iniciativa otevřela první výzvu na inovativní akce s rozpočtem 50 milionů eur na podporu projektů zaměřených na Nový evropský Bauhaus, která je určena městům.

První výzva EUI bude financovat projekty, které mají přinést hmatatelné, reálné příklady zásahů v rámci Nového evropského Bauhausu a které plně integrují tři základní hodnoty NEB: udržitelnost, inkluzivitu a estetiku.

Výzva nebude mít normativní charakter. Města by však měla zvážit následující čtyři témata, která mají největší potenciál přinést inovativní řešení a vytvořit jasný demonstrační efekt, který by inspiroval využití politiky soudržnosti v městských oblastech:

  • výstavba a renovace v duchu oběhového hospodářství a uhlíkové neutrality,
  • ochrana a přeměna kulturního dědictví,
  • přizpůsobení a přeměna budov pro řešení dostupného bydlení,
  • regenerace městských prostor.

Výzva prověří naši schopnost přeměnit současné městské výzvy v příležitosti, pracovat s nimi prostřednictvím integrovaných řešení a promítnout evropskou Zelenou dohodu do inovativních zásahů, které umožní občanům vést změnu směrem k zeleným a inkluzivním městům, obcím a místním komunitám.

Uzávěrka výzvy je 19. ledna 2023.

Informační semináře

Termíny osobních setkání:

  • 8.–9. listopadu 2022 – Vídeň, Rakousko
  • 29.–30. listopadu 2022 – Sofie, Bulharsko
  • 6.–7. prosince 2022 – Vilnius, Litva

Registrace

Termíny online Q&A setkání:

  • 16. listopadu 2022
  • 14. prosince 2022

Registrace 

Záznamy online setkání budou k dispozici na stránkách EUI.

European Urban Initiative ' Výzva '
Všechny novinky