Europoslanci přijali návrhy na zlepšení životních a pracovních podmínek v oblasti umění

Ve svém legislativním podnětu, který byl přijat 433 hlasy (100 bylo proti a 99 se zdrželo hlasování), poslanci a poslankyně zdůrazňují, že rozdíly mezi vnitrostátními sociálními systémy, vnitrostátními definicemi umělců a pravidly vztahujícími se na samostatně výdělečně činné osoby vytvářejí neférové podmínky.

Dodávají, že toto odvětví, které zaměstnává 3,8 % pracovní síly v EU a vytváří 4,4 % HDP, není dostatečně chráněno. Atypická pracovní ujednání, nepravidelný příjem a menší možnosti kolektivního vyjednávání, kterými se tento sektor vyznačuje, zvyšují riziko nedostatečně placené nebo neplacené práci, nepravé samostatné výdělečné činnosti a donucovacím praktikám odkupu. Nové digitální technologie, jako je generativní umělá inteligence, rovněž představují výzvu, uvádí se v textu.

Legislativní podnět

Parlament vyzývá k vytvoření rámce EU, který by kombinoval legislativní a nelegislativní nástroje a který by zlepšil sociální a profesní podmínky a vytvořil spravedlivou a rovnou situaci pro všechny umělce a pracovníky v kulturních odvětvích v EU. Poslanci požadují, aby tento rámec zahrnoval:

  • Směrnici o důstojných pracovních podmínkách a správné určení pracovního postavení pracovníků v kulturních a tvůrčích odvětvích;
  • Rozhodnutí Rady o práci na normách EU v tomto odvětví prostřednictvím evropské platformy pro výměnu osvědčených postupů a vytváření vzájemného porozumění mezi členskými státy;
  • Přizpůsobení budoucích programů EU, které financují pracovníky v kulturních a tvůrčích odvětvích, jako je Kreativní Evropa, Horizont Evropa a Erasmus+, tak, aby EU a příjemci byli povinni dodržovat pracovní a sociální závazky Mezinárodní organizace práce, EU, vnitrostátní nebo kolektivní závazky a zajistit, aby umělci byli vždy placeni, a to i za čas strávený nacvičováním nebo přípravou žádostí o financování.
Více informací '
Všechny novinky