Eurostat vydal data o zaměstnanosti v kultuře

Analýza se podrobně zabývá zaměstnaností v kultuře podle různých socioekonomických hledisek: věku, pohlaví, úrovně dosaženého vzdělání, profesního postavení a toho, zda se jedná o zaměstnání na plný nebo částečný úvazek.

Článek se rovněž zabývá charakteristikami zaměstnanosti tvůrčích a výkonných umělců/kyň, autorů/ek, novinářů/ek a lingvistů/ek. Statistiky vycházejí z metodiky uvedené v závěrečné zprávě ESSnet-Culture (2012).

 

PDF ' Více informací '
Všechny novinky