Evropská audiovizuální observatoř vydala studii Female professionals in film production

Evropská audiovizuální observatoř vydala studii Female professionals in film production, která přináší podrobné zhodnocení genderové nevyváženosti v evropském filmovém průmyslu. Analýza se zabývá situací v letech 2016 – 2020zahrnuje přehled pohlaví filmových profesionálů a profesionálek, kteří/které pracovali/y alespoň na jednom evropském celovečerním filmu na klíčových pozicích. Ukazuje také skladbu filmových týmů a podíl těch, v nichž převažují ženy.

Studie mimo jiné dokládá, že podíl žen na režisérských postech byl ve zkoumaném období 20%, přičemž z velké části šlo o dokumentární filmy. Na postech scenáristických bylo 25% žen oproti mužům; nejmenší účast žen byla na pozicích kameramanských (10%) a skladatelských (9%).

Všechny novinky