Evropská audiovizuální observatoř vydala studii Female professionals in film production

Evropská audiovizuální observatoř vydala studii Female professionals in film production 2023, která přináší podrobné zhodnocení genderové nevyváženosti v evropském filmovém průmyslu.

Analýza se zabývá situací v letech 2013 – 2022 a zahrnuje přehled pohlaví filmových profesionálů a profesionálek, kteří/které pracovali/y alespoň na jednom evropském celovečerním filmu na klíčových pozicích. Ukazuje také skladbu filmových týmů a podíl těch, v nichž převažují ženy.

Studie mimo jiné dokládá, že ve zkoumaném období 2018 – 2022 podíl žen na režisérských postech byl 26%. Na postech scenáristických bylo 29% žen oproti mužům; na producentských pak 35 % žen. Nejmenší účast žen byla. stejně jako v předchozím hodnoceném období, na pozicích kameramanských (11%) a skladatelských (10%).

Oproti předchozímu hodnocenému období (Studie Female professional in film production za obd. 2016 – 2020) se ovšem jedná o jasný vzestupný trend v zastoupení žen ve filmovém průmyslu.

Studie ke stažení '
Všechny novinky