Evropská audiovizuální observatoř vydala studii o financování evropských hraných filmů

Evropská audiovizuální observatoř vydala studii, z níž vyplývá, že průměrný rozpočet evropských hraných filmů v roce 2019 byl 2,07 milionu EUR. Studie je ke stažení zde. 

Tato studie, která je založena na analýze 651 evropských hraných hraných filmů uvedených do kin v roce 2019, přináší asi dosud největší aktuální celoevropský vzorek údajů o financování hraných filmů. Zpráva je výsledkem projektu spolupráce mezi Evropskou audiovizuální observatoří, která je součástí Rady Evropy ve Štrasburku, a výzkumnou sítí Evropské filmové agentury (EFARN).

Ze zprávy také vyplývá, že největším zdrojem financování celovečerních hraných filmů bylo přímé veřejné financování, které se podílelo 28 % na celkovém objemu, následované investicemi producentů a TV vysílání, které obě tvořily 18 % celkového financování. Procentuální podíl přímého veřejného financování pak klesá s rostoucí velikostí trhu a objemem rozpočtu.

Všechny novinky