Evropská komise hledá profesionály do skupiny odborníků k Označení Evropské dědictví

Označení Evropské dědictví hledá profesionály z nejrůznějších oborů, kteří by se připojili ke skupině odborníků zodpovědných za výběr pamětihodností EHL na území Unie. Evropská komise vybere z této skupiny čtyři odborníky a na dobu tří let je jmenuje členy evropského výběrového panelu.

Zájemci musí zaslat životopis a motivační dopis potvrzující splnění následujících kritérií:

  • magisterský titul v oboru politologie, historie, společenských věd, paměťové politiky, kulturního dědictví nebo podobném,
  • alespoň 8 let praxe v akademické sféře, ve výuce, výzkumu nebo v podobné oblasti,
  • předchozí zkušenosti s vypracováváním zpráv pro EU nebo jiné mezinárodní organizace, vlády nebo podobné organizace,
  • výborné ústní a písemné dovednosti v angličtině
  • znalosti problematiky kulturního dědictví v Evropě nebo evropských kulturních politik jsou výhodou,
  • možnost věnovat práci v panelu odpovídající počet pracovních dní v roce.

Uzávěrka přihlášek je 5. února 2023.

Označení Evropské dědictví (EHL, European Heritage Label) je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály. Ocenění přispívá k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s Evropskou unií na základě společných hodnot, historie a kulturního dědictví.

Podrobné informace '
Všechny novinky