Evropská komise vyhlásila tři nové výzvy k uskutečnění Nového evropského Bauhausu

Evropská komise směřuje svou podporu speciálně občanům, městům a obcím a vyhlašuje tři nové výzvy.

 

Aktivity k zapojení občanů

Výzva Citizen Engagement Activities, která je vyhlášena v rámci EIT, evropské iniciativy pro budoucnost městské mobility, má motivovat občany, aby identifikovali relevantní výzvy nového evropského Bauhausu pro svá města a spolupracovali na společném navrhování řešení. Projekty pomohou občanům osvojit si udržitelnější návyky, vyvinout nové produkty, služby nebo řešení a pomohou členům komunity stát se činiteli změny.

Uzávěrka 29. května 2022.

Spolutvorba veřejného prostoru

Výzva Co-Creation of public space through citizen engagement byla také vyhlášena v rámci EIT a jejím cílem je podpořit projekty, které nalézají inovativní řešení v tématech Nového evropského Bauhausu. Projekty vyzývají místní aktéry, aby byli inspirativní, estetičtí a udržitelní ve svých nápadech na redesign veřejných prostor ve městech, městských a venkovských oblastech a vytváření nových řešení pro transformaci.

Uzávěrka 29. května 2022.

Podpora nových evropských místních iniciativ Bauhausu

Výzva Support to New European Bauhaus Local Initiatives poskytuje pomoc malým a středním obcím, které nemají kapacitu nebo bohaté odborné znalosti potřebné k tomu, aby své nápady NEB proměnily ve skutečnost. Dvacet místně orientovaných projektových konceptů vybraných v rámci výzvy bude těžit z na míru šité podpory v terénu, kterou poskytuje skupina mezioborových expertů, aby utvářeli koncepty podle vzoru NEB a cílů Zelené dohody.

Uzávěrka 23. května 2022.

Více informací '
Všechny novinky