Evropská komise zveřejnila nová doporučení pro vytváření kvalitního životního prostředí

Nový toolkit Towards a Shared Culture of Architecture podporuje praxi pro zlepšení životního prostředí způsobem, který je prospěšný jak pro lidi, tak pro životní prostředí.

Přístup ke kvalitnímu bydlení, venkovnímu prostoru a přírodní rekreaci je důležitý pro naši existenci a pohodu. Obecné cíle kvalitní architektury byly však příliš dlouho upozaďovány. Obyvatelné a kvalitní prostředí je o propojování lidí, posilování sociální soudržnosti a  o vytváření udržitelných prostor pro setkávání.

Toolkit ukazuje, jak by se mohla rozvíjet kultura kvalitní architektury a životního prostředí v celé Evropě. Shromažďuje stávající trendy a osvědčené postupy v oblasti současného prostorového designu. Poskytuje doporučení pro vysokou kvalitu architektury a zastavěného prostředí.

Více informací ' PDF '
Všechny novinky